Annons:
Etiketterartiklarhästhälsa
Läst 2935 ggr
Linnea
2009-09-04, 10:49

Smittsamma sjukdomar: Kvarka

Redan år 1251 konstaterade Jordanus Ruffus det första kända fallet av kvarka. Antalet diagnosticerade utbrott i Sverige mellan åren 1997 och 2006 har varierat mellan 60-160 stycken per år.

Symtom 

  • Hög feber (>39º C) 24-48 timmar innan hosta och näsflöde uppträder.
  • Näsflöde som ofta är varigt men initialt kan vara tunt och genomskinligt (kan då förväxlas med virusinfektion).
  • Svullna lymfknutor i huvud/halsregionen med abscessbildning som spricker upp mellan ganascherna.
  • Förträngningar i övre luftvägarna kan orsaka sväljningssvårigheter och även missljud vid andning och i svåra sjukdomsfall även andningssvårigheter, vilket kan kräva trakeotomi.

Sjukdomen kan också förlöpa med betydligt lindrigare symtom, t ex enbart näsflöde eller hosta. Symtomen korrelerar ofta till hästens ålder, där äldre hästar visar mildare och kortvarigare symtom.

Smittämne

Kvarka orsakas av en bakterie, Streptococcus (S.) equi subspecies equi, i dagligt tal kallad endast S. equi.  

Smittvägar

Kvarka är en mycket smittsamt sjukdom. Bakterien förekommer i nässekret, svalg och bölder hos smittade hästar. Överföring sker framförallt genom direktkontakt mellan hästar men kan även ske via travselar, sadlar, träns och via människor när bakterier finns på kläder eller otvättade händer. Forskning om kvarka har visat att bakterien inte alltid hittas vid provtagning, även om hästen är smittad. Om hästen visar symtom som tyder på kvarka men provsvaret är negativt, det vill säga att bakterien inte hittats, bör man  hantera sjukdomen som om kvarka vore konstaterad. Sjukdomen är anmälningspliktig redan på symtomen, verifiering med laboratorieanalys är inget absolut krav.

Inkubationstiden är 3-14 dagar. I försök har det visats att den kortare inkubationstiden speglar en högre infektionsdos. Kvarkabakterien kommer in i kroppen genom hästens mun eller nos och fäster på slemhinnan.

Bakterien utsöndras via nosen från den insjuknande hästen 24-48 timmar efter första febertoppen. Hästar som tillfrisknat, det vill säga inte längre visar kliniska symtom, kan utsöndra S. equi i ytterligare 2-3 veckor.

Dessutom innehåller kvarkabakterien enzymer som skadar vävnaden och leder till bildning av bölder i lymfknutor. Under vissa omständigheter sprids  organismen via blodet eller lymfan och kan orsaka bölder i kroppens lymfknutor och andra organ, så kallad kastad kvarka.

Behandling

Penicillin är förstahandsval vid behandling av sjukdomen.

Lång konvalescenstid rekommenderas.

Isolering

Syftet med isolering är att snabbast möjligt begränsa spridning av smitta. För att förhindra spridning bör sjuka hästar isoleras och rekommendationer angivna av Svenska Travsportens Centralorganisation (STC) ska följas. Eftersom insjuknade hästar vanligtvis inte utsöndrar bakterier till omgivningen de första 24-48 timmarna är det bäst att omedelbart separera insjuknade hästar från friska djur. På detta sätt kan omfattningen av sjukdomen  begränsas i  ett tidigt skede. Ett stall med sjuka hästar bör hållas isolerat i minst 20 dagar, enligt STC:s rekommendationer, efter det att den sist insjuknade hästen inte längre visar symtom.
Om sjuka hästar omedelbart har flyttats till isoleringsstall bör det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i tio dagar, under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknat.
Rasthagar och beten där hästar med kvarka vistats bör inte användas på minst 30 dagar.

Profylax

Vaccinering är möjlig men det har visat sig svårt att få fram ett fungerande vaccin och inget vaccin har visat sig ge ett fullgott skydd.

Prognos

Vanligtvis god, hos de allra flesta hästarna avläker sjukdomen helt. En häst som haft kvarka blir inte immun för hela livet, men genomgången sjukdom kan ge immunitet i fem år eller längre. Hos enstaka fall kan följdsjukdomar (kastad kvarka, anasarka) uppträda. Det finns också en risk att enstaka hästar, som kliniskt har tillfrisknat, har bakterier kvar i luftvägarna och utsöndrar dessa till omgivningen,så kallade symtomlösa smittbärare.

Källa: SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Skynda långsamt så går det fortare Sajtvärd på Fälttävlan

  • Redigerat 2022-08-19, 11:45 av Niklas
Annons:
Linnea
2010-04-27, 09:29
#1

Eftersom det kom upp en tråd om kvarkautbrott tyckte jag det var dags att ta fram den här.

Skynda långsamt så går det fortare Sajtvärd på Fälttävlan

Liiniz
2010-04-27, 15:13
#2

#1 Det var bra gjort och skrivet =) Alla har nog hört talas om kvarka men kanske inte riktigt vet vad det är egentligen, mer än hosta =P

The good days are what counts!

Sajtvärd på Galopp ifokus

Mvh LinaGlad

Upp till toppen
Annons: