2011-12-15 09:33 #0 av: Linnea

Svenskbonusen för 2012 är nu klubbade. Det blir 40% bonus för alla två-, tre- och fyraåriga svenskfödda hästar. Förut har bonusen bara betalats ut till två- och treåringar men i och med denna ändring så behöver inte tränarna ta ut sina unghästar onödigt tidigt för att kunna få bonusen. Den tidigare sk segerbonusen som tillfaller treårig häst som vinner första gången utgår helt.