2011-03-11 16:37 #0 av: Linnea

Sedan 80-talet har man delat in åldersvikts- och handicaplöpningar  i guld,- silver- och bronsdivision, på senare år också järn, bly och koppar för de lägre divisionerna.

För att spelarna lättare ska se kvalitén på löpningarna har man nu ändrat detta. Så här ser de nya klassindelningarna ut:

Äldre hästar:

Elit - insatslöpningar och motsvarande

Klass 1 - hästar med formtal 80 och uppåt

Klass 2 - hästar med formtal 70 och uppåt

Klass 3 - hästar med formtal 60 och uppåt

Klass 4 - hästar med formtal 55 och uppåt

Klass 5 - hästar med formtal under 55

Häst som anmäls i lägre klass än den tillhör får vikttillägg.

3-åriga hästar:

Elit - insatslöpningar och motsvarande

Klass 1 - inga segerbegränsningar

Klass 2 - högst 1-2 segrar

Klass 3- Noviser

2-åriga hästar:

Elit - insatslöpningar och motsvarande

Klass 1 - segerlöpningar

Klass 2 - maidens