2009-12-08 21:54 #0 av: Ahnna

I galoppstallet där du vistas, hur mycket har man under träningssadlarna till vardags?