2010-04-29 11:23 #0 av: Linnea

Svenska Galopp har ju som vi vet en ny hemsida. I fortsättningen ska det vara den som är den centrala och där all nyhetsrapportering ska ske. Sajten skandinavisk galopp kommer att avvecklas så småningom. Detta är i samförstånd med Norges och Danmarks förbund. Detta innebär inte att samarbetet försvinner, det kommer att finnas på andra sätt.

Det är till stor del Svensk Galopp som står för administration och kostnader för Skandinavisk galopp och det är ohållbart i längden att ha två sajter parallellt på det viset.

Läs mer.