Annons:
Etiketterartiklarhästhälsa
Läst 4730 ggr
Linnea
2009-09-04, 11:10

Smittsamma sjukdomar: Hästinfluensa

Influensa förekommer sporadiskt över hela världen förutom på island och Nya Zeeland. Australien hade sitt första fall av hästinfluensa så sent som 2007. Mellan åren 1997 till 2006 har det årligen konstaterats 10-40 utbrott i Sverige.

Symtom

Hos ovaccinerade hästar är de tydligaste kännetecknen på hästinfluensa en snabb smittspridning med hög feber och djup torr hosta. I samband med hostattackerna frigörs stora mängder virus till omgivningen, vilket gör hästarna till effektiva smittspridare.

Influensasymtom:

 • Plötsligt insjuknade.
 • Feber upp till 41°C i en bifasisk temperaturkurva (två febertoppar).
 • Djup, torr hosta är vanligt förekommande.
 • Seröst, klart näsflöde de första dagarna, som kan övergå till mer tjockt, gulaktigt näsflöde.

Andra vanliga symtom:

 • Ömhet i muskulaturen med stela rörelser.
 • Nedsatt aptit.
 • Förstorade submandibularlymfknutor.
 • I vissa fall har ödem på ben och skap observerats.

Hur allvarlig sjukdomen blir beror på infektionsdos, typ av virusstam och aktuell immunstatus hos hästen. De kliniska symtomen är mer diffusa och svårare att känna igen hos djur som har viss immunitet genom vaccinering eller tidigare genomgången sjukdom.

Smittämne

Hästinfluensa orsakas av ekvint influensavirus klassificerat som typ A. I grupp A inkluderas även de influensavirus som infekterar människor, fåglar och svin. Gemensamt för influensavirus är att de muterar både lätt och ofta och nya stammar uppträder ständgt. Typ A är indelat i subtyper beroende på sammansättningen av hemagglutinin (HA) och neuraminidase (NA). Två av dessa subtyper är kända som sjukdomsframkallande hos häst:

 • A1 (H7N7 eller equi-1). Denna virustyp har inte påvisats under de senaste 20 åren och förekommer troligen inte längre.
 • A2 (H3N8 eller equi-2). En europeisk och en amerikansk stam är påvisad och från dessa muterade subgrupper, bland annat en sydamerikansk och sydafrikansk stam.

Smittvägar

Smittan är luftburen och även hästar som ser friska ut kan föra smittan vidare med hosta och näsflöde i aerosoler upp till 45 meter. Smitta sker genom direktkontakt men även indirekt via utrustning, inredning och människor. Virus kan till exempel överleva cirka två dygn i slem och näsflöde och cirka tre dygn i vatten. Smittade, ovaccinerade hästar utsöndrar mer virus än vaccinerade hästar.

Inkubationstiden är 1-3 dygn. Efter första febertoppen utsöndras virus under 7-10 dagar från luftvägarna.

När hästinfluensa bryter ut i ett stall, där alla hästar saknar immunitet eller bara en minoritet är immuna, insjuknar oftast samtliga hästar. Stallar där samtliga individer är vaccinerade kan förbli friska eller endast drabbas av en mycket lindrig form av sjukdomen.

Behandling

I okomplicerade fall, i synnerhet hos vaccinerade hästar, har sjukdomen ett odramatiskt förlopp och kräver ingen behandling, endast vila. Vuxna hästar tillfrisknar vanligtvis på cirka tio dagar, även om hostan kan kvarstå längre.

Om sekundärinfektioner tillstöter kan återhämtningsperioden bli längre. Daglig kontroll av temperatur och symtom rekommenderas för att följa sjukdomsförloppet.

Det är viktigt att hästen får möjlighet att återhämta sig. Med tanke på risken för komplikationer bör hästen vila minst ett par veckor till en månad efter att den varit fri från symtom, följt av en gradvis ökning av träningen. Vila minskar graden av kliniska symtom och minskar även konvalescenstid samt risken för kroniska följdsjukdomar. Vila dämpar också virusutsöndringen och därmed risken för spridning av virus till andra hästar.

Isolering

Isolering av sjuka hästar ska ske för att snabbast möjligt begränsa spridning av smitta. Rekommendationer angivna av Svenska Travsportens Centralorganisation (STC) bör följas, som till exempel isolering av stallet tio dygn efter sista insjuknade hästs första febertopp. Spridningen i stallet kan begränsas om man har möjlighet att isolera den först insjuknade hästen från de övriga.

Enligt bestämmelserna inom trav- och galoppsporten ska vidare stall där hästarna är relevant vaccinerade isoleras från och med sjukdomsutbrottet i minst fem dagar. Stall där någon häst är ofullständigt vaccinerad isoleras från och med sjukdomsutbrottet i minst tio dagar.

Vaccinering

För att vaccinationen ska ge ett så bra skydd som möjligt är det viktigt att alla hästar i stallet är vaccinerade. Olika vaccintillverkare har något divergerande tidsangivelser för hur grundvaccinering ska utföras.

Prognos

Influensa hos häst har vanligtvis en god prognos och för de allra flesta avläker sjukdomen helt. Genomgången sjukdom ger immunitet som kvarstår i cirka ett år, men kan variera. För en god prognos är det viktigt att hästen får adekvat vila. Om sekundärinfektioner tillstöter kan återhämtningsperioden bli längre. Yngre hästar drabbas oftast hårdare av influensan än äldre djur, men äldre ovaccinerade hästar kan ibland bli så sjuka att de aldrig blir helt återställda.

Följdsjukdomar kan innefatta kronisk faryngit, kronisk bronkit och alveolärt emfysem, vilket kan leda till kvickdrag, sinusiter eller infektioner i luftsäckarna.

Vid allvarliga sjukdomsutbrott kan hästar avlida av influensan eller av följdsjukdomar. En relativt hög dödlighet har rapporterats hos föl, hästar i dålig kondition och hos åsnor.

Källa: SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Skynda långsamt så går det fortare Sajtvärd på Fälttävlan

 • Redigerat 2022-08-19, 11:48 av Niklas
Annons:
Ahnna
2009-09-09, 13:06
#1

Jag blev lite glad när jag var på ATG-kliniken på Gävletravet i förra veckan. På väggen satt en lapp med ett innehåll som jag har väntat på i flera år - travsporten måste börja vaccinera sina hästar igen! Jag tyckte att det var helt galet att ta bort vaccinationskravet, eftersom vaccinationen är den enda vägen för oss att helt stoppa smittspridningen och bli av med influensan för gott. Med tanke på mängden travhästar det finns så är det inte så konstigt att så många stall ha fått ta ofrivillig semester från tävlingsovalen på grund av sjukdom…

Vaccination är något bra, definitivt, men jag tycker att galoppens krav på 2 vaccinationer per år upp till 5 års ålder är överdriven. Inget influensavaccin är så svagt att det måste ges en booster var 6:e månad på unghästar. Men för all del, vi har i alla fall ett vaccinationskrav! Flört

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Linnea
2009-09-09, 13:27
#2

Jag tycker också det är helgalet att slopa vaccinationskrav.. Men det värsta är väl ändå att de flesta låter bli att vaccinera för att de inte måste, jag tycker inte man ser till hästarnas bästa då. Jag måste inte vaccinera mina hobbyhästar men jag gör det ändå och det finns en anledning till det.

Skynda långsamt så går det fortare Sajtvärd på Fälttävlan

Ahnna
2009-09-10, 11:49
#3

#2 Ja, precis. Jag känner till några hästar som sägs vara allergiska mot vaccinet och blir jättesjuka, men jag skulle nog vilja se en utredning på en sån sak innan jag köper det. Hela poängen med vaccinet är ju att det retar immunförsvaret så att antikroppar bildas och vissa individer blir lite sjuka i ett par dagar då, helt naturligt. Har hästen redan en infektion i kroppen när vaccinet ges så borde det väl ge värre symptom? (Kanske mer troligt än en allergiskt reaktion, menar jag.)

I vilket fall som helst så förespråkar jag vaccinering mot hästinfluensa till alla och är jätteglad för att SvRF har det som krav på alla anslutna tävlingar.

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Upp till toppen
Annons: