2009-09-23 15:37 #0 av: Linnea

Från den 1 september har Svensk Galopp en ny VD och han heter Dag Johansson.

Dag Johnsson är inte ny i galoppvärlden, han deltog i den stora utredningen om galoppsportens framtid och har dessutom haft en ledande befattning inom ATG-klinikerna under fem års tid.

Han har själv ingen hästbakgrund men hans fru Jenny är hippolog och hoppryttare. Han tror själv att han skulle bli en hyfsad hästskötare, han hjälper till med fruns hästar och  på klinikerna assisterade han både hovslagare och veterinärer.

Han tycker att galoppen tidigare saknat en långsiktig strategi för hur man ska öka intresset från allmänhet och media.

En av han huvuduppgifter under hösten kommer att vara att ta reda på hur mycket pengar de har att röra sig med, inte bara för nästa år utan för flera år framåt så man vet hur man ska satsa på olika verksamheter.

Självklart kommer den nya banan också att står i fokus.

 

Källa: Skandinavisk Galopp